EFFICIENCY EVALUATION OF ENERGY SUPPLY FROM INDUSTRIAL POWER AND-HEATING PLANTS

  • Mark Chepurnyi Vinnytsia National Technical University
  • Nataliia Rezident Vinnytsia National Technical University
Keywords: boiler house, electric station, power and heating plant, equivalent fuel

Abstract

Comparative analysis of thermodynamic and economic efficiency of cogenerated (from power and heating plants) and distributive (at electric stations and boiler houses) power supply has been carried out.

REFERENCES

1. Закон України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та викорис- тання складного потенціалу // Відомості Верховної Ради, 2005. – № 20. – С. 278 – 285.

2. Чепурний М. М. Ефективність роботи паротурбінних і газотурбінних теплоелектроцентралей / М. М. Чепур- ний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 2. – С. 36 – 40.

3. Показники ефективності роботи енергетичних установок для сумісного виробництва теплової та електрич- ної енергії [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Наукові праці Вінницько- го національного технічного університету. – № 1. – 2010. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ VNTU/2010_1/2010-1.files/uk/10mmcaee_ua.pdf.

4. ГДК 34.09.108.98. Розподіл витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію при їх комбінова- ному виробництві: Методика НДІ Енергетики. – Київ, 1998. – 22 с.

5. Вінницький І. П. Спрощений метод визначення витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію за їх комбінованого виробництва на теплових електростанціях / І. П. Вінницький, С. М. Герасимов, П. О. Гут // Энергетика и электрификация. – 2004. – № 8. – С. 42 – 45.

6. Теплотехнический справочник / [под ред. В. Н. Юренева и П. Д. Лебедева]. – М.: Энергия, 1975. – т. 1. – 744 с.

7. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінни- ця: ВНТУ, 2009. – 114 с.

8. Ривкин С. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара / С. А. Ривкин, А. А. Александров. – М.: Энергоатомиздат, 1980. – 142 с.

9. Чепурний М. М. Сучасні проблеми теплофікації / М. М. Чепурний, Н. В. Пішеніна, О. В. Куцак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 5. – С. 68 – 71.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mark Chepurnyi, Vinnytsia National Technical University
Cand. Sc. (Eng.), Professor with the Department of Heat and Power Engineering
Nataliia Rezident, Vinnytsia National Technical University
Cand. Sc. (Eng.), Senior lecturer with the Department for Heat and Power Engineering, Institute of Civil Engineering, Heat and Power Engineering and Gas Supply
Published
2015-11-27
How to Cite
[1]
M. Chepurnyi and N. Rezident, “EFFICIENCY EVALUATION OF ENERGY SUPPLY FROM INDUSTRIAL POWER AND-HEATING PLANTS”, SWVNTU, no. 4, Nov. 2015.
Section
Energetics and Electrical Engineering

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>