EFFICIENCY EVALUATION OF ENERGY SUPPLY FROM INDUSTRIAL POWER AND-HEATING PLANTS

Authors

  • Mark Chepurnyi Vinnytsia National Technical University
  • Nataliia Rezident Vinnytsia National Technical University

Keywords:

boiler house, electric station, power and heating plant, equivalent fuel

Abstract

Comparative analysis of thermodynamic and economic efficiency of cogenerated (from power and heating plants) and distributive (at electric stations and boiler houses) power supply has been carried out.

REFERENCES

1. Закон України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та викорис- тання складного потенціалу // Відомості Верховної Ради, 2005. – № 20. – С. 278 – 285.

2. Чепурний М. М. Ефективність роботи паротурбінних і газотурбінних теплоелектроцентралей / М. М. Чепур- ний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 2. – С. 36 – 40.

3. Показники ефективності роботи енергетичних установок для сумісного виробництва теплової та електрич- ної енергії [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Наукові праці Вінницько- го національного технічного університету. – № 1. – 2010. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ VNTU/2010_1/2010-1.files/uk/10mmcaee_ua.pdf.

4. ГДК 34.09.108.98. Розподіл витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію при їх комбінова- ному виробництві: Методика НДІ Енергетики. – Київ, 1998. – 22 с.

5. Вінницький І. П. Спрощений метод визначення витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію за їх комбінованого виробництва на теплових електростанціях / І. П. Вінницький, С. М. Герасимов, П. О. Гут // Энергетика и электрификация. – 2004. – № 8. – С. 42 – 45.

6. Теплотехнический справочник / [под ред. В. Н. Юренева и П. Д. Лебедева]. – М.: Энергия, 1975. – т. 1. – 744 с.

7. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінни- ця: ВНТУ, 2009. – 114 с.

8. Ривкин С. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара / С. А. Ривкин, А. А. Александров. – М.: Энергоатомиздат, 1980. – 142 с.

9. Чепурний М. М. Сучасні проблеми теплофікації / М. М. Чепурний, Н. В. Пішеніна, О. В. Куцак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 5. – С. 68 – 71.

Author Biographies

Mark Chepurnyi, Vinnytsia National Technical University

Cand. Sc. (Eng.), Professor with the Department of Heat and Power Engineering

Nataliia Rezident, Vinnytsia National Technical University

Cand. Sc. (Eng.), Senior lecturer with the Department for Heat and Power Engineering, Institute of Civil Engineering, Heat and Power Engineering and Gas Supply

Downloads

Abstract views: 255

Published

2015-11-27

How to Cite

[1]
M. Chepurnyi and N. Rezident, “EFFICIENCY EVALUATION OF ENERGY SUPPLY FROM INDUSTRIAL POWER AND-HEATING PLANTS”, Works of VNTU, no. 4, Nov. 2015.

Issue

Section

Energetics and Electrical Engineering

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>