INTELLIGENT SYSTEM OF COMPRESSION AND RECOGNITION OF IMAGES DESIGNED FOR LASER BEAM PROFILING

Authors

  • Andriy Yarovyy Vinnytsia National Technical Universityy
  • Raisa Vlasiuk Vinnytsia National Technical University

Keywords:

intelligent systems, system of laser beams profiling, images recognition, real-time image processing

Abstract

Actuality of elaboration of new approaches to the solution of the problem of laser beams profiling within the context of development of optoelectronic information technologies and enhancement of economic efficiency is substantiated. On the basis of methodological analysis of existing technologies and trends of image processing information system development the method of adaptive processing and compression of color spot images is suggested. By the results of computer modeling program realization of intelligent system of compression and neuronetworking recognition of spot images of laser beams is performed.

 

REFERENCES

1. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу : [Монографія.] / Кожем’яко В.П., Лисенко Г.Л., Яровий А.А., Кожем’яко А.В. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-641-261-7.

2. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : [Монографія.] / В.П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с. – ISBN 966-641-072-9.

3. В.В. Луговський, П.Я. Ревнюк Laser 2003 World of Photonics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.madein.dp.ua/view.aspx. 

4. Carlos B. Roundy Current Technology of Laser Beam Profile Measurements. / C.B. Roundy – Spiricon. Inc., 2000.

5. Розробка способу нейромережевого розпізнавання та класифікації плямових зображень в задачах профілювання лазерних променів / А.А. Яровий, Р.С. Власюк, М.В. Седлецький : Матеріали Міжнародної наукової конференції [“Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI-2009”], (Євпаторія, 18-22 травня 2009 р.) – Том 2 – Херсон, ХНТУ, 2009 – C. 479-483.

6. Laser Control of Near Earth Space and Possbilities for Removal of Space Debris from Orbit with Explosive Photo-Dissociation Lasers with Phase Conjugation / Basov N.G., Zemskov E.M., Kutaev Y.F. et. al. // Proceedings GCL/HPL 98. [SPIE Symposium]. – St-Petersburg (Russia). – 1998.

7. Аналіз методики нейромережевого розпізнавання багатокольорових зображень в контексті її універсальності / Яровий А.А., Власюк Р.С. : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених [“Комп’ютерні науки та інженерія CSE-2009”], (Львів, 14-16 травня 2009 р.) – Львів, Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2009 – С. 90-92.

8. Розробка методів і засобів для високоточного вимірювання та прогнозування координат енергетичних центрів зображень протяжних лазерних трас / В.П. Кожем'яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий, Д.П. Зарезенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – №1 (13). – С. 5-12.

9. Розпізнавання кольорових символьних зображень на зашумлених фонах / Власюк Р.С., Яровий А.А. : Тези доповідей сьомої міжнародної наукової конференції з прикладної математики та інформатики [„СНКПМІ- 2009”], (Львів, 28-29 квітня 2009 р.) – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 56-57.

10. Любунь З.М. Основи теорії нейромереж / Любунь З.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ. ім. І.Франка, 2006 – 160 с.

11. StatSoft Russia. STATISTICA Neural Networks. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statsoft.ru.

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29085. Комп’ютерна програма нейромережевого розпізнавання та класифікації плямових зображень для попередньої обробки характеристик профілю лазерного променя („Laser Beam: NN Preprocessing”) /Яровий А.А., Власюк Р.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.06.2009.

Author Biographies

Andriy Yarovyy, Vinnytsia National Technical Universityy

Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Department of Computer Science

Raisa Vlasiuk, Vinnytsia National Technical University

Graduate student of the Department of artificial intelligence of the Institute of information technologies and computer engineering

Downloads

Abstract views: 138

Published

2015-11-30

How to Cite

[1]
A. Yarovyy and R. Vlasiuk, “INTELLIGENT SYSTEM OF COMPRESSION AND RECOGNITION OF IMAGES DESIGNED FOR LASER BEAM PROFILING”, Works of VNTU, no. 2, Nov. 2015.

Issue

Section

Information Technologies and Computer Engineering

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.